اخبار » ویژگیهای سهم مالکیت

این نوع مالکیت با سند ثبتی نگرانی خریدار را از بابت قراردادهای صلح منافع غیررسمی را حل می کند سند رسمی در دفترخانه برای مالک صادر میشود که دارای ارزش و اعتبار حقوقی و جهات قانونی است سهم مالکیت مشابه دیگر مالکیت ها از کلیه حقوق قانونی مانند انتقال به غیر، دادن اجاره، به ارث ماندن و غیره برخوردار است . مالک مورد معامله میتواند استفاده در زمان قید شده را به هر شخص دیگری واگذار نموده و یا در اختیار قسمت اداری هتل قرار داده و از اجاره و یا سود سالانه آن بهره مند شود.
نوشته شده در: 9 تیر 1398 ساعت : 00:00