انواع اتاق های قابل ارائه ما

هتل مان انواع اتاق ها و سوئیت ها در اندازه های مختلف و قیمت های متفاوت بر اساس سلیقه شما ارائه می دهد که می توانید انواع آن را در ذیل مشاهده بفرمایید .

اتاق یک تخته رویال

icon

اتاق یک تخته رویال: در این اتاق‌ها یک تخت قرار دارد و عموما برای افرادی که تنها سفر میکنند مناسب است . اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال تلویزیون تلفن می باشد و ظرفیت این اتاق یک نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 20
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 1
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته رویال

icon

اتاق دو تخته روبال : در این اتاق‌ها یک تخت دونفره قرار دارد و عموما زوج‌ها این اتاق را برای اقامت خود انتخاب می‌کنند..  اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 20
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته روبال

icon

اتاق سه تخته روبال : شامل یک تخت دونفره و یک تخت یک‌نفره یا سه تخت یک‌نفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های سه نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است..  اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق سه نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته (VIP)

icon

اتاق چهار تخته (VIP) : شامل دو تخت دونفره و یا چهارتخت یک‌نفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است..  اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته کانکت - برای 4 نفر

icon

اتاق دو تخته کانکت - برای 4 نفر : دارای دو اتاق خواب جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

سوییت‌ آپارتمان یک خوابه رویال - سه نفره

icon

سوییت‌ آپارتمان یک خوابه رویال - سه نفره : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل یک تخت دونفره و یک تخت یک نفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های سه نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق سه نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
وضعیت : موجود است

سوییت‌ آپارتمان دو خوابه - چهار تخته

icon

سوییت‌ دو خوابه - چهار تخته : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
وضعیت : موجود است

سوییت‌ آپارتمان دو خوابه - پنج تخته

icon

سوییت‌ آپارتمان دو خوابه - پنج تخته : دارای یک اتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل یک تخت دونفره می باشد و سه تخت یک نفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های پنج نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق پنج نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 5
وضعیت : موجود است

سوئیت آپارتمان دو خواب چهار تخته جکوزی دار رویال

icon

سوئیت آپارتمان دو خواب چهار تخته جکوزی دار رویال -: دارای دواتاق خواب و یک نشیمن جدا از هم است .شامل دو تخت دونفره می باشد، این اتاق برای خانواده‌های چهار نفره، یا دیگر افرادی که در سفر با هم سفر می کنند مناسب است.. اتاق شامل جکوزی اختصاصی سرویس بهداشتی حمام یخچال می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است..

تعداد اتاق ها : 2
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است